METSÄSTYSTIEDOTE 2019
Metsästysvuotena 2019 - 2020 seuran mailla noudatetaan seuraavia rauhoituksia ja kiintiöitä
Metsäkauris Yhden kauriin kiintiö jäsentä kohden.
Metso Yhden linnun kiintiö jäsentä kohden.
Teeri Yhden linnun kiintiö jäsentä kohden.
SUURPETOHAVAINNOT
Ohjeet havaintojen tekoon löytyvät WWW-sivuilta
http://www.suurpedot.fi/www/fi/tutkimus/ilmoita_havainto/index.php
http://www.rktl.fi/riista/suurpedot/suurpetohavaintolomake.html
Vanhan Korpilahden rhy:n petoyhdyshenkilöt
Petri Loberg 050 511 8463
Seppo Hormalainen 0400 239 491